Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

06:30‑08:00         Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

08:00‑08:20         Praca z zespołem dzieci lub praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne.
08.20‑08.30    Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno‑kulturalnych.
08:30‑09:00         Śniadanie
09:00‑10.00    Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Gry i zabawy ruchowe
10:00‑10:50    Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, odkrywania, eksperymentowania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno‑technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.
10:50‑11:00    Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo – higieniczne.
11:00‑11:15    Obiad - I danie.
11:15‑11:50    Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp. zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.
11:50‑12:00    Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.
12:00‑12:20    Obiad - II danie.
12:30‑12:45    Kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki relaksacyjnej w grupie starszej.
12.45‑14.00    Odpoczynek (leżakowanie) w grupie młodszej. Religia w grupach najstarszych.
14.00‑14.30    Czynności samoobsługowe, ubieranie, przygotowanie do podwieczorku.
12:45‑14:20    Praca indywidualna, zajęcia wyrównawcze w małych zespołach i indywidualne, zabawy dowolne według zainteresowań.
14:20‑14:30    Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.
14:30‑14:45    Podwieczorek.
14:45‑17:00    Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia i prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.