Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

06:30‑08:00         Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

08:00‑08:20         Praca z zespołem dzieci lub praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne.
08.20‑08.30    Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno‑kulturalnych.
08:30‑09:00         Śniadanie
09:00‑10.00    Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Gry i zabawy ruchowe
10:00‑10:50    Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, odkrywania, eksperymentowania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno‑technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.
10:50‑11:00    Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo – higieniczne.
11:00‑11:15    Obiad - I danie.
11:15‑11:50    Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp. zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.
11:50‑12:00    Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.
12:00‑12:20    Obiad - II danie.
12:30‑12:45    Kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki relaksacyjnej w grupie starszej.
12.45‑14.00    Odpoczynek (leżakowanie) w grupie młodszej. Religia w grupach najstarszych.
14.00‑14.30    Czynności samoobsługowe, ubieranie, przygotowanie do podwieczorku.
12:45‑14:20    Praca indywidualna, zajęcia wyrównawcze w małych zespołach i indywidualne, zabawy dowolne według zainteresowań.
14:20‑14:30    Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.
14:30‑14:45    Podwieczorek.
14:45‑17:00    Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia i prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.