KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Konkurs wokalno-recytatorski

Konkurs Recytatorsko-Wokalny „Dobre Wychowanie w Wierszu I Piosence”

 Organizatorzy konkursu:

 • Szkoła Podstawowa w Solcy Wielkiej,
 • Przedszkole Miejskie nr 1 w Ozorkowie

Osoby odpowiedzialne: Kamila Niedźwiedź, Aleksandra Staniewska, Magdalena Zdziarska

 

 1. Cele konkursu:
 • rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych
 • kształtowanie postaw prospołecznych
 • wdrażanie do poczucia społecznej odpowiedzialności
 • rozwijanie postaw empatycznych i pomocowych
 • wdrażanie do harmonijnego funkcjonowania we współczesnym świecie, zgodnego z normami życia społecznego

 

Regulamin Konkursu

 

 1. Uczestnicy:
 • dzieci z oddziałów przedszkolnych 6-latków (kl. „0”) z przedszkoli z terenu miasta i gminy Ozorków
 1. Warunki uczestnictwa:
 • przygotowanie i nagranie w formie audio (dźwiękowej) wiersza lub piosenki o tematyce promującej prospołeczne zachowania i postawy (wzajemną pomoc, prawdomówność, kulturę słowa, tolerancję, szacunek, pracowitość, empatię, uprzejmość itp.)
 • rola rodziców/opiekunów ogranicza się do zarejestrowania wystąpienia dziecka
 • nagrania max. 3-minutowe, wraz z wypełnionym arkuszem zgody na udział w konkursie oraz klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, należy przekazać wychowawcom grup
 • termin dostarczania prac upływa 1 kwietnia 2021r.
 • złożone prace przechodzą na własność organizatorów konkursu
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania prac konkursowych w formie płyty CD
 • udział w konkursie wiąże się ze zgodą na upublicznianie prac
 • na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody
 • wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy
 1. Kryteria oceny prac:
 • zgodność pracy z tematem
 • poprawność językowa
 • wrażenia artystyczne
 • oryginalność i pomysłowość
 1. Rozstrzygnięcie konkursu:
 • zwycięzców wyłoni powołane w tym celu jury w ciągu 3 tygodni od zakończenia konkursu
 • od decyzji komisji nie ma odwołania
 • nagrody zostaną dostarczone przez organizatorów do przedszkoli i wręczone laureatom na forum grupy
 • prace konkursowe zostaną opublikowane w postaci płyty CD, a następnie przekazane biorącym udział w konkursie przedszkolom, aby mogły służyć edukacji społecznej najmłodszych

 

Biorąc udział w konkursie uczestnicy potwierdzają, że wyrażają zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.